Somatropin

Hypophysenvorderlappen-Hormon - Anabolikum